הרצליה - עיר ממחזרת

לאחרונה הוצבו 33 מרכזי מיחזור ברחבי העיר, וזאת נוסף על 21 מרכזי המיחזור הקיימים , עלייה של כ- 25% בממוצע מיחזור הבקבוקים בהרצליה.

מרכז מיחזור שכונתי - קיסריה עיצוב בנוף

מרכזי מיחזור קהילתיים

הצבת מתקני מיחזור קהילתיים במטרה להעלות את המודעות למיחזור

לאחרונה הוצבו 33 מרכזי מיחזור ברחבי העיר, וזאת נוסף על 21 מרכזי המיחזור הקיימים , עלייה של כ- 25% בממוצע מיחזור הבקבוקים בהרצליה.

מנתוני האיסוף של בקבוקי הפלסטיק לשנת 2010 עולה כי במהלך השנה נאספו ברחבי העיר 163,200 ק''ג בקבוקים שהועברו למיחזור. מדובר בגידול של כ- 25%.

לאחרונה הוצבו 33 מרכזי מיחזור ברחבי העיר, וזאת נוסף על 21 מרכזי המיחזור הקיימים. מרכזים אלה מהווים מעין ''מתחם'' רב תכליתי המרכז בתוכו סוגים שונים ונפוצים של פסולת ביתית החיונית למיחזור: בקבוקים, עיתונים, סוללות, סל אשפה והכל בסיסמה ''מחר ממוחזר''.

בעירייה מציינים כי מאז הצבת מתקני המיחזור יש היענות ושיתוף פעולה מצד התושבים, והדבר ניכר בתכיפות הריקון, כאשר מתקני הבקבוקים מרוקנים פעם בשבוע, ומתקני הניירות לפחות פעם בשבוע.

מקור המאמר: www.local.co.il
תאריך פרסום: 10.01.2011

הזכויות בגין כל הפרטים המצויים באתר זה שייכות לחברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ ו/או כלל המוצרים מהווים מדגמים רשומים במשרד המשפטים