מיכלי מחזור בתחנות הרכבת

חברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ תיכננה, פיתחה והציבה עשרות מיכלים לאיסוף בקבוקים ופחיות למיחזור בתחנות הרכבת בארץ.

מתקנים לאיסוף בקבוקים

איסוף בקבוקים ופחיות בתחנות רכבת ישראל

מיכלי מחזור בתחנות הרכבת – חברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ תיכננה, פיתחה והציבה עשרות מיכלים לאיסוף בקבוקים ופחיות למיחזור בתחנות הרכבת בארץ.

אנו שמחים לבשר על הצבת מיכלי מחזור ייחודיים לפחיות ובקבוקים בתחנות הרכבת.

אנו קוראים לכלל ציבור הנוסעים להשתמש במיכלי מיחזור אלה ולעזור לנו לשמור על הסביבה ולשפר את פני ארצנו.

ממחזרים, תורמים - כל ההכנסות מדמי הפקדון ייתרמו על ידי רכבת ישראל לגוף העוסק בשמירה על איכות הסביבה.

מקור המאמר: www.rail.co.il

תמונות נוספות:

הזכויות בגין כל הפרטים המצויים באתר זה שייכות לחברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ ו/או כלל המוצרים מהווים מדגמים רשומים במשרד המשפטים