תחנות הסעה חדשות בישובי מרום הגליל

תחנות הסעה לתלמידי בתי ספר

תחנות הסעה

תחנות הסעה חדשות

תחנות הסעה חדשות תוצרת קיסריה עיצוב בנוף הוצבו בישובי המועצה האזורית מרום הגליל.

במסגרת טיפוח חזות היישוב שנעשה בישובי מרום הגליל מוצבים בימים אלו תחנות הסעה חדשות בישובים השונים.

פרויקט הצבת תחנות ההסעה נאמד בסכום של 170,000 ₪ בהשתתפות היישובים בהם מוצבות התחנות, ובסיוע משרד התחבורה והמועצה.

מקור המאמר: אתר האינטרנט של המועצה האזורית מרום הגליל
תאריך פרסום: 2012

תמונות נוספות:

הזכויות בגין כל הפרטים המצויים באתר זה שייכות לחברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ ו/או כלל המוצרים מהווים מדגמים רשומים במשרד המשפטים