תקנה חדשה: בניינים יחויבו בחניות לאופניים

חניות לאופניים בבנייני מגורים חדשים

מתקני אופניים

לסטודנטים אשר נמאס מתחבורה ציבורית ומנסיעה במכונית התקועה בפקקים זמן רב יש סיבה לחייך. החל מעוד כשלושה חודשים לא ניתן יהיה לקבל היתרי בנייה לבניין מגורים בישראל מבלי שבתוכניות יהיו מקומות לחניית אופניים באותו בניין.

זה במסגרת של התקנות החדשות לחוק התכנון והבנייה עליהם חתם שר הפנים אלי ישי. החתימה של השר ישי על תקנות אלו מהווה זריקת עידוד לארגונים אשר נלחמים בזיהום האוויר ואשר מעודדים את הנסיעה בתוך הערים.

התקנות החדשות מחייבות התקנת חניית אופניים אחת לכל דירה בבית מגורים וחניית אופניים אחת לכל שני סטודנטים במעונות הסטודנטים.

כמו-כן, התקנות כוללות חניות גם במוסדות חינוך, תחנות רכבת, תחנות אוטובוס מרכזיות ועוד.

תמונות נוספות:

הזכויות בגין כל הפרטים המצויים באתר זה שייכות לחברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ ו/או כלל המוצרים מהווים מדגמים רשומים במשרד המשפטים