ספסלים עגולים

ספסלים מעוגלים - בעמוד זה תוכלו להתרשם מדגמי הספסלים העגולים של החברה. הספסלים בעלי קווים מעוגלים, משתלבים בנוף בצורה נקיה ומעודנת וניתנים להצבה סביב עצים, ספסלים עגולים המקיפים את העץ. ניתן גם להציב את הספסלים העגולים כאלמנט עצמאי המשמש לישיבה בגנים ציבוריים, פארקים, רחובות ערים וריאות ירוקות.
.

ספסל עגול

"דלתא 745Y"


הזכויות בגין כל הפרטים המצויים באתר זה שייכות לחברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ ו/או כלל המוצרים מהווים מדגמים רשומים במשרד המשפטים