פינות עישון

פינות עישון מעוצבות המותאמות להצבה באזורי העישון השונים.
פינת העישון מעוצבת, נוחה ויעילה משרתת את העובדים במפעלים ובאזורי העבודה השונים בזמן הפסקות הקפה או הפסקות הצהריים. פינת העישון מגיעה עם הצללה כנגד שמש יוקדת וקירוי כנגד גשם.

פינת עישון

מטרו 1100


פינות עישון

מטרו 1200


פינת עישון

מטרו 1220


הזכויות בגין כל הפרטים המצויים באתר זה שייכות לחברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ ו/או כלל המוצרים מהווים מדגמים רשומים במשרד המשפטים