קרטוניות מעוצבות

מתקנים מעוצבים לאיסוף קרטונים משומשים

חברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ נבחרה לספק לעיריית הוד השרון קרטוניות מעוצבות. הקרטוניות משמשות לאיסוף קרטונים משומשים למטרת מיחזור. מתקני איסוף הקרטונים תוכננו ועוצבו תוך הדגשת הקווים האורבניים ובליווי מדבקות וסמלי הרשות המוניציפלית.

קרטוניות
הזכויות בגין כל הפרטים המצויים באתר זה שייכות לחברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ ו/או כלל המוצרים מהווים מדגמים רשומים במשרד המשפטים