אשפתונים לחזית עמדות שירות

אשפתונים מעוצבים המיועדים להצבה בחזית עמדות שירות.

פחי אשפה מדגם "קיסריון 949B" מוצבים בעמדות שירות שונות ברחבי הארץ. האשפתונים עמידים ועשויים מתכת ומוצבים על גבי בסיס בטון מאסיבי.

פחי אשפה לעמדות שירות
הזכויות בגין כל הפרטים המצויים באתר זה שייכות לחברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ ו/או כלל המוצרים מהווים מדגמים רשומים במשרד המשפטים