ספסלים במרכז מסחרי

ספסלי מתכת הוצבו בשטחי חוץ של מרכז קניות

הספסלים עשויים מתכת העוברת תהליכי גילוון וצביעה בתנור. הספסלים מיועדים להצבה בשטחי חוץ ומשרתים את לקוחות מרכז הקניות למנוחה.

ספסלים לרחובות
הזכויות בגין כל הפרטים המצויים באתר זה שייכות לחברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ ו/או כלל המוצרים מהווים מדגמים רשומים במשרד המשפטים