ספסלי מתכת בגן ציבורי

ספסלי מתכת מדגמי "מרטלו 791"

הספסלים מוצבים בגנים ציבוריים, בגני משחקים ובפארקים במקומות שונים ברחבי הארץ, משרתים את כלל המבקרים בגנים ותורמים רבות למראה העיצובי של הפארק.

ספסלים בפארק
הזכויות בגין כל הפרטים המצויים באתר זה שייכות לחברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ ו/או כלל המוצרים מהווים מדגמים רשומים במשרד המשפטים