קרית אונו, ספסלים ואשפתונים

ספסלים מדגם "מרטלו Y792"

ספסלים ואשפתונים אורבניים מוצבים ברחוב הראשי של העיר קרית אונו. הספסלים והאשפתונים עוצבו, יוצרו וסופקו ע"י חברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ.

ספסלים - ריהוט אורבני ספסל עם ידיות מתכת
ריהוט עירוני - ספסלים
הזכויות בגין כל הפרטים המצויים באתר זה שייכות לחברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ ו/או כלל המוצרים מהווים מדגמים רשומים במשרד המשפטים