קניון חיפה, אשפתונים

אשפתונים מדגם "קיסריון 943LK"

האשפתונים מוצבים בקניון חיפה ומיועדים לשמור על ניקיון מתחם הקניות. פחי האשפה מעוצבים באופן שיביא להשתלבותם בקניון בצורה אסתטית, דקורטיבית ומבלי להוות מטרד.

אשפתונים לקניונים אשפתון לקניון
פח אשפה לקניון
הזכויות בגין כל הפרטים המצויים באתר זה שייכות לחברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ ו/או כלל המוצרים מהווים מדגמים רשומים במשרד המשפטים