קניון חוצות אשקלון - ריהוט לקניון

קיסריה עיצוב בנוף תיכננה, עיצבה וסיפקה ריהוט לקניון בעיצוב ייחודי.

הספסלים והאשפתונים נצבעו לפי דרישות הלקוח ומהווים אלמנטים עיצוביים המשלימים את
המראה המהודר של הקניון.

ספסלים "מגלן 764"
אשפתונים "סניור 954"

ספסל לקניון
ספסלים לקניונים
הזכויות בגין כל הפרטים המצויים באתר זה שייכות לחברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ ו/או כלל המוצרים מהווים מדגמים רשומים במשרד המשפטים