תחנות הסעה

תחנות הסעה לתלמידי בתי ספר הוצבו הרחבי המועצה האזורית מרום הגליל. התחנות בעיצוב חדשני וכוללות מיתוג בהתאם לדרישות הרשות.

תחנות הסעה לתלמידים מדגם "אלפא 1210"
תחנות הסעה כפולות מדגם "אלפא 1210W"

תחנות אוטובוס
תחנות אוטובוס
הזכויות בגין כל הפרטים המצויים באתר זה שייכות לחברת קיסריה עיצוב בנוף בע"מ ו/או כלל המוצרים מהווים מדגמים רשומים במשרד המשפטים